KING : יחי המלך החדש

תוכנת King החדשה מבית אי אונליין תאפשר לך לקבל מידע כמו מלך. אי אונליין מציגה תוכנת מידע מתקדמת בעלת ממשק עדכני וגמישות מירבית למשתמש. למי שעוקב אחרי מניות, אופציות, אג"ח, קרנות, תעודות סל, מט"ח וצריך גם מידע חו"ל.

King ומה הוא כולל:
- קישור בין חלונות המאפשר לקשר טבלה לאוסף חלונות משני (גרף, פרטי נייר ועוד).
- אקסל פנימי המאפשר חישובים מורכבים והפיכתם לשדה במערכת.
- דפדפן וקישור RSS המאפשרים קבלת מידע נרחב מהארץ ומהעולם.
- מידע מקיף על אג"ח כולל תשואות היסטוריות ועקומי תשואות מתקדמים.
- גרף שדות מתוחכם שניתן להציג בו לדוגמא ציפיות מדד, חלוקה של מניות ת"א 25 ליורדים /עולים ועוד.
- חלוקה לאזורים כך שבכל איזור ניתן לשמור אוסף חלונות המכילים במקביל סוגי מידי שונים.
- גם הטבלאות שלנו נהנות משדרוגים: אפשרויות סיכום לטור, הצגה של מובילות/ יורדות, פסיק באלפים ועוד.
- פס מדדים גמיש המאפשר בחירת מדדים להצגה ובחירת מיקום הפס.
- אפשרות להוספת שדות פרטיים כולל שדות להקלדה ע"י המשתמש.
- רכיב לגרפים וניתוחים טכניים היסטוריים ותוך יומיים מהמתקדמים שיש

King- למי שרוצה להיות מלך השוק.