סופר אנליסט לאנליסט שרוצה להיות סופר

מחולל דוחות רב עוצמה המיועד לאנליסטים הפועלים בשוק ההון הישראלי. מאגר המידע של המערכת מתעדכן אחת ליום, ומכיל בסיס נתונים רחב המכיל מידע פיננסי לגבי כל החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה ומידע חלקי לגבי החברות הישראליות הנסחרות בניו יורק. מלבד נתונים כספיים המפורטים עד 8 שנים אחורנית לגבי כל רבעון, המערכת מספקת גם נתוני בעלי עניין ובעלי תפקידים, תמצית הודעות הבורסה וידיעות עיתונאיות המתפרסמות על ידי החברות. עוד כוללת המערכת מעקב אחר המלצות אנליסטים המתפרסמות בכלי התקשורת.  באפשרות המשתמש לבצע חיתוכים ומיונים ולהריץ שאילתות על בסיס הנתונים בהיקף נרחב.  כלי נוסף במערכת מאפשר לייצא נתונים ודוחות לגיליונות אלקטרוניים.